X
تبلیغات
HerbalMedicinal - هوفاریقون-گل راعی(Hypericum)
HerbalMedicinal
تذکر:مسوولیت ناشی ازمصرف خودسرانه داروها به عهده خودشخص می باشد.لطفابانظرپزشک مصرف شود.
امام مهدى«عج»: إنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً رَحمَةً لِلعَالَمينَ وتَمَّمَ بِهِ نِعمَتَهُ. خداوند محمّد را برانگيخت تا رحمتى براى جهانيان باشد و نعمت خود را به او تمام كند. دانش نامه اميرالمومنين (ع) -ج‏8- ص 456- ح3749

www.noor-Al-hadis1.blogfa.com

 
تاريخ : سه شنبه 1390/02/20

ترکیبات شیمیایی:

وجود مواد عامله دربرگها وسرشاخه های گلدار این گیاه اسانس روغنی فرّارودرحدود5/0-7/0 درصد ازیک نوع گلوکوزید به نام هایپرین(Hyperin)ویک ماده قرمز رنگ به نام  هایپریسین(Hypericine)بخصوص درتخم آن مشخص شده است.بعلاوه مقدارقابل ملاحظه ای حدود12درصد یک نوع تانن شبیه تانن چای دربرگهای آن وجود دارد.درگزارش دیگرآمده اجزای عمده گیاه عبارتنداز:06/0-11/0درصد اسانس روغنی فرّار،تانن،رزین ویک ماده رنگی به نام هایپریسین(466/0درصد)بعلاوه درگیاه روتین،چندگلوکزید،چندآلکالوئید،روغن ثابت،ویتامین C،پروویتامینA ومواد رنگی دیگر ازجمله پزودوهایپریسین(Pseudo hypericin)،کاروتنوئید، کلروفیل ویک ماده رنگی به رنگ قهوه ای مایل به قرمز می باشد.عصاره آبی گیاه رشد باکتری به نام مایکوباکتریوم توبرکولوزیس(Mycobacterium tuberculosis)رامتوقف می کند.دربرگهای گیاه حدود2درصدروتین وجود دارد.درگلهای آن095/0درصدروتین و1/0 درصد کوئرستین وجود دارد.مقدار تانن درساقه های جوان  گیاه 8/3 درصد دربرگها4/12درصد ودرگلها درحدود16 درصد می باشد.اثرفیزیولوژی گیاه مربوط به وجود اسانس،هایپریسین،کولین,تانن ونیکوتینیک اسید(Nicotinic acid)درآن است.

خواص وکاربرد:

ازنظرطبیعت خیلی گرم  وخشک است ومحلل وخشک کننده است وگرفتگیها راباز می کندواخلاط ولزجیها رااز هم می پاشد.خوردن آن برای کزازوبازکردن گرفتگیها ی معده وکبد وازدیاد ترشح ادرارنافع است وقاعده آوراست ومسهل صفرا می باشد.اگردم کرده برگ آن باسرکه رقیق ویامستقیما عصاره برگ آن مرتبا 40 روز خورده شود برای رفع درد ناحیه سرین وسیاتیک ونقرس مفید است.اگر تخم گیاه هرروز تا2گرم باعسل مخلوط وخورده شود برای سیاتیک بسیار نافع است.ضماد برگ آن برای پاک کردن والتیام زخمها وجراحتهای شدید و وخیم وسوختگی آتش مفید است.پاشیدن گرد برگ برای پاک کردن زخمهای متعفنه بسیار موثراست( برای التیام زخم پس از شست وشوی زخم با آب وصابون برگها وگلهای تازه له شده گیاه را روی زخم بگذارید).دم کرده آن برای میگرن وسردردهای عصبی وتاخیر درعادت ماهیانه زنان جوان ،آسم مرطوب ،صرع،هیستری وتسکین اعصاب مفید است.مقدارخوراک تا4 گرم است که بصورت گرد مستقل ویا بصورت دم کرده یاجوشانده استفاده می شود.دم کرده یاجوشانده:10-40گرم برگ وگل در1000گرم آب می جوشانندیا دم می کنند بطوری که درهرفنجان که خورده می شود1-4 گرم حداکثر از جرم برگ یا گل داشته باشد.دم کرده 2گرم ازهریک ازهوفاریقون،آویشن،بومادران برای هریک،یک فنجان آبجوش برای رفع بی اختیاری ادرار نافع است.درنقطه های روشن برگ غده هایی وجود داردکه مملواز شیره قرمزرنگ مایل به قهوه ایست که دراروپا ازاین شیره بعنوان موثرترین دارو برای التیام زخمهاوسوختگیها ومالیدن به محلهایی ازبدن که پوست آن کنده شده است استفاده می کنند.برگهای گیاه برای  اسب مسموم  کننده است.

روغن هوفاریقون:گل خشک هوفاریقون 1واحد وروغن 10 واحد.آن را درظرفی مخلوط کرده ومدت 2ساعت روی آتش ملایم گذاشته گه گاه به هم  می زنندوبعد می گذارند24 ساعت بماند.پس از آن با فشار ازپارچه ای گذرانیده وصاف می کنند.مالیدن این رمغن برای رفع تشنج مفید است ودر زخمها اثرضد عفونی کننده دارد ودر استعمال  خارجی در زخمها،جراحیها،ورمها  برای تسکین  درد روماتیسم  وبصورت روغن برای آفتاب زدگی وروغن زیبایی برای پوست مصرف می شود.این روغن به نام St.johns wort oilمعروف است.دم کرده آن درموارد کم اشتهایی،اسهال ساده،قولنج کبدی وکلیوی،زردی،سنگ کلیه وکم خونی دختران جوان مصرف می شود.(1988)محققان دانشگاه نیویورک به فعالیت قابل ملاحظه  این گیاه برضد گروهی ازویروسها شاملHIVکه عامل ایجاد سندرمهای نارسایی سیستم دفاع بدن(AIDS)پی بردند.ماده شیمیایی فعال هایپریسین  برضد ویروس ایدز اثرمی گذارد.گیاه با سمیت کم،آثار قابل ملاحظه ای برضدویروسهایی مشابه HIVدارد.تزریق عصاره گیاه به موشهایی که ویروس لوکمیا به آنها تزریق شده بود،صددرصد ازبروز بیماری درآنها جلوگیری کرد.ازراه دهان هم همین تاثیر را دارد.پژوهشها نشان می دهدکه عصاره گیاه ازسد خونی مغزی عبور می کند که این خاصیت برای درمان ایدز بسیار مهم است زیرا ویروس ایدز اغلب به مغزحمله می کند.دربیماران مبتلا به ایدز آثارمثبتی برضد ویروس ایدزنشان داده وبیماران بهبودی محسوسی یافته اند وفعالیت سیستم دفاعی آنهامحسوسا افزایش یافته،وزن آنها زیادشد،اشتها بهترشده وانرژی بیشتری یافته اند.معمولا به بیماران مبتلا برای آزمایش خود گیاه داده نمی شود بلکه ازعصاره گیاه که عیار آن  استاندارد شده باشد داده می شود. هوفاریقون دارای مقدار زیادی مواد شیمیایی فعال بنام Flavonoidsبا ظرفیت ایجاد تعادل درسیستم دفاعی بدن می باشد.ودر عین حال درگیاه ماده شیمیایی فعّال دیگری بنام هایپریسین وجود دارد که دارای فعالیت ضد ویروسی وضد افسردگی است.تحقیقات دیگری آثار ضد باکتری وضدقارچ وضدالتهاب را تائید می کند.ماده هایپریسین وسایر مواد آنتی بیوتیک موجود دراسانس روغنی قرمز رنگ گیاه ومواد شیمیاییFlavonoidsموجود درگیاه ظرفیت گیاه را برای تحریک وتقویت سیستم دفاعی بدن افزایش داد وبرای کاهش التهاب زخم کمک  بسیار موثرمی کند ومدت التیام زخم وسوختگی را خیلی  کوتاه می کندوجای زخم نیز کمتر باقی می ماند.

دم کرده برای افسردگی وتحریک سیستم دفاعی بدن:1-2قاشق مربا خوری سرپرگیاه خشک دریک پیمانه(220گرم)]بجوش به مدت 10-15دقیقه خیس کرده وتا3پیمانه در روز میل شود.طعم آن کمی  شیرین وسپس تلخ وقابض است.

ضدافسردگی:ماده هایپریسین موجوددر هوفاریقون ممکن است درابعاد فعالیت ماده ای به نامMAO (Mono Amine Oxidase)دخالت کرده وآن را به مهارکنندهMAO(MAO inhibitor)تبدیل کند.مهارکننده هایMAO گروه مهمی از داروهای ضدافسردگی می باشند.(اثر هوفاریقون فوری نیست وممکن است2-3 ماه طول بکشد)

 مهارکنندهMAO درترکیب با بعضی خوراکیها ممکن است درابعاد خطرناکی فشارخون را بالا ببردوعلائم آن سردرد،سفتی گردن،آشفتگی وقی وسردی پوست بدن می باشد.اشخاصی که ازین گیاه استفاده می کنندنباید ازداروهای Amphetamines-مخدّرها واسیدآمینه Tryptophan،Tyrosine وقرصهای ضدّ بارداری،بخورهای ضد آسم،داروهای ضد سرماخوردگی وتب یونجه استفاده کنند.همچنین ازخوردن قهوه،کالباس،ماست،شکلات،باقلا،ماهی دودی وخوراکیهای شور خودداری شود.اشخاصی که ازین گیاه استفاده می کنند شبیه کسانی که ازآنتی بیوتیک تتراسایکلین استفاده می کنند بایدحتی الامکان ازتابش نور خورشید دور باشند.بیماران مبتلا به ایدز که ازین گیاه مصرف کرده اند فقط برخی ازآنهاکمی سرگیجه،حساسیت به نورخورشید،آشفتگی واسهال داشته اند.برای کودکان زیر2سال،مادران شیرده وزنان باردار واشخاص دارای فشارخون وکسانی که داروهای ضدافسردگی یا خوراکیهای فوق الذکررامصرف می کنندممنوع است.

 ارسال توسط عبدالصمدصحرایی

اسلایدر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

وضعیت آب و هوا

چاپ این صفحه